کلیه کالاها در شهرهای بجز تهران از طریق پست به دست سفارش دهندگان می رسد. 

در تهران نیز تحویل از طریق پیک بوده و تلاش می شود کلیه کالاها در مدت زمان کمتر از پنج روز کاری به دست سفارش دهندگان برسد.

در شهرستانها، تحویل از طریق پست پیشتاز صورت می گیرد و بر اساس همین قاعده، اگر سفارش قبل از ساعت 12 ظهر انجام شده باشد طی 5 روز بعد و اگر بعد از 12 ظهر انجام شده باشد، طی 6 روز آتی به دست سفارش دهندگان خواهد رسید.