چطوری اقساطی خرید کنم ؟
مرحله اول : در همین سایت مدل کفش هایی که دوست دارید رو انتخاب کنید کد محصول و سایزش رو روی برگه ای برای خودتان بنویسید.
مرحله دوم : فرم زیر را پر کنید.
مرحله سوم : بعد از پر کردن فرم و کلیک کردن روی گزینه "ثبت سفارش" منتظر تماس همکاران ما برای فرایند نهایی باشید.