منو

قرعه کشی بزرگ تن تاک

۲ جایزه ۵۰ میلیون تومانی

۱۰۰ جایزه ۵۰۰ هزارتومانی

شروع بازه ثبت نام 1400/08/01
پایان بازه ثبت نام 1400/09/29
تاریخ قرعه کشی 1400/09/30

به ازای هر 100 هزار تومان خرید یک شانس قرعه کشی از ما دریافت کنید

شرکت در قرعه کشی

شماره همراه و شماره فاکتور خود را جهت شرکت در قرعه کشی ثبت نمایید.